Beställning
Beställningar tas emot via email info (@) design4rooms.se 

Priser
Angivna priser är exklusive moms och fraktkostnad.
design4rooms in Scandinavia förbehåller sig rätten att utan längre varsel  justera priser.

Betalningsvillkor
Om inte annat angivits gäller fakturering med 30 dagar.
För nya kunder gäller i vissa fall förskottsbetalning.
design4rooms in Scandinavia förbehåller sig äganderätten till  produkterna intill full likvid har erlagts för dem.

Leveranser
Det är köparens skyldighet att se till att den adress kunden uppger som leveransadress stämmer.
I de fall inte någon finns på plats för att ta emot beställt gods och transportör måste leverera vi senare tillfälle
utgår en extra utkörningskostnad.
design4rooms in Scandinavia har inget ansvar för eventuella skador som kan uppkomma med anledning av leveransförsening.

Avbeställning
Avbeställning av order är möjlig utan kostnad fram till dess ordern ännu inte är registrerad i vårt system och paketering har påbörjats. Efter detta är avbeställning inte möjlig.I dessa fall är kunden skyldig att ta emot beställt gods.Avbeställning av en "ej lagervara" är ej möjlig efter att produkten redan är beställd hos leverantör.En avbeställning är ej giltig förrän bekräftelse från oss härom har mottagits.

Reklamation
Eventuell reklamation av vara skall göras till oss inom 3 dagar efter det att leverans har mottagits. Reklamation
som görs efter 3 dagar kan tyvärr inte beaktas. Eventuell retur av defekt artikel måste först godkännas av oss.Ej godkända returer mottages ej.Vid reklamation gällande transportskada görs denna omedelbart direkt till transportör samt till oss.
Vi reserverar oss för eventuella tryckfel, felaktig information på websida samt fel i specifikation gällande samtliga våra  varumärken och tjänster.Vi kan ej heller garantera att bilder återger med exakthet produktens utseende, färg eller övriga egenskaper.

Returrätt
Returer mottages endast efter i förväg gjord överenskommelse mellan kund och design4rooms in Scandinavia.Vid returer måste alltid produkterna vara oöppnade samt återsändas i oskadade originalförpackningar för att de skall accepteras.En avbeställning samt rätt till retur är ej giltig förrän den i skrift har godkänts av design4rooms in Scandinavia.
I de fall överenskommelse har gjorts mellan design4rooms in Scandinavia  och kund om retur debiteras alltid kund för fraktkostnad samt hanteringskostnad.

Tvist
Eventuell tvist hänskjuts till Svensk Domstol.